Linköping

Bli undersköterska i Linköping – distansutbildning
Telefon 013 – 10 14 45  e-post: linkoping@agilainstitutet.se 
Skäggetorps Centrum i kunskapspassagen.

Intresseanmälan mailar du till: linkoping@agilainstitutet.se  Maila om du vill ha mer info .

Läs om hur man söker på Linköping kommuns hemsida 

Besök oss  – Drop-in 

Vi visar skolan och berättar om utbildningen och yrket som undersköterska.
Torsdagar kl 13:00-14:00 i Skäggetorp Centrum

Söker du enstaka kurser ska du börja med dessa tre kurser

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Psykologi 1,   50 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng

När du ska studera till undersköterska ska du välja en bra skola. Intresseanmälan mailar du till: linkoping@agilainstitutet.se eller om du vill boka en tid för att besöka oss. Vi visar skolan, berättar om utbildningen och yrket som undersköterska.

 • Agila Institutet VUX har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
 • Enklare att kombinera arbete med studier när du  läser distans i din egen takt. 
 • Drop-in tider när du vill träffa lärare för att få hjälp.
 • Samtliga vårdlärare har lärarexamen.
 • Du lånar alla kursböcker gratis.

Skolan är en Komvux utbildning på uppdrag av Linköpings kommun.
Förkunskapskrav i Linköping
Godkänd i svenska på grundskolenivå eller
svenska som andra språk – SvA.

Läs mer om kurser och utbildningen till vårdbiträde och undersköterska ► ► ► 

Eleverna uppskattar skolan

I höstas genomförde Linköpings kommun en enkät bland samtliga Kom-Vux elever.  Agila Institutet är den Kom-Vux skola som får bäst resultat med en hög svarsfrekvens på 82%. En hög svarsfrekvens är nödvändigt för att det ska vara tillförlitliga resultat som går att analysera.

 • 94 % anger att De kan rekommendera andra att läsa kurser på distans hos Agila Institutet VUX
 • 90 % anger att De får tillräckligt med stöd av skolan om de har svårt att klara någn kurs
 • 92 % anger att Det var lätt att följa kursens struktur vägledande läsanvisningar, och redovisningsuppgifter 
 • 96 % anger att Kursens innehåll har varit bra och jag har lärt mig mycket 

Äldreomsorgslyftet

Arbetar du inom äldreomsorgen? Då kanske utbildning till undersköterska eller vårdbiträde genom äldreomsorgslyftet är är någonting för dig. Läs mer om äldreomsorgslyftet här ►