Linköping

Bli undersköterska i Linköping – distansutbildning
Telefon 013 – 10 14 45  e-post: linkoping@agilainstitutet.se 
Skäggetorps Centrum i kunskapspassagen.

Du kan ansöka direkt på Linköping kommuns hemsida 

Besök oss  – Drop-in 
Vi visar skolan och berättar om utbildningen och yrket som undersköterska
Tisdag & Torsdag kl 12:00-13:30.
Skäggetorps Centrum i kunskapspassagen

Kunskapspassagen i Skäggetorp Centrum

När du ska studera till undersköterska ska du välja en bra skola.

  • Agila Institutet VUX har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
  • Enklare att kombinera arbete med studier när du  läser distans i din egen takt. 
  • Drop-in tider när du vill träffa lärare för att få hjälp.
  • Samtliga vårdlärare har lärarexamen.
  • Du lånar alla kursböcker gratis.

Skolan är en Komvux utbildning på uppdrag av Linköpings kommun.
Förkunskapskrav i Linköping
Godkänd i svenska på grundskolenivå eller
svenska som andra språk – SvA.

Läs mer om kurser och utbildningen till vårdbiträde och undersköterska ► ► ► 

Eleverna uppskattar skolan

I höstas genomförde Linköpings kommun en enkät bland samtliga Kom-Vux elever.  Agila Institutet är den Kom-Vux skola som får bäst resultat med en hög svarsfrekvens på 82%. En hög svarsfrekvens är nödvändigt för att det ska vara tillförlitliga resultat som går att analysera.

  • 94 % anger att De kan rekommendera andra att läsa kurser på distans hos Agila Institutet VUX
  • 90 % anger att De får tillräckligt med stöd av skolan om de har svårt att klara någn kurs
  • 92 % anger att Det var lätt att följa kursens struktur vägledande läsanvisningar, och redovisningsuppgifter 
  • 96 % anger att Kursens innehåll har varit bra och jag har lärt mig mycket 

Äldreomsorgslyftet

Arbetar du inom äldreomsorgen? Då kanske utbildning till undersköterska eller vårdbiträde genom äldreomsorgslyftet är är någonting för dig. Läs mer om äldreomsorgslyftet här ►