Utbildningar

Du kan studera yrkespaket till vårdbiträde eller undersköterska.

Avslut med duktiga undersköterskor

När du ska studera till undersköterska ska du välja en bra skola.
Vi kallar vår studieform för Flexibel Distans som gör det enklare att kombinera arbete med studier.
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studiemedel.
För heltidsstudier bruka man räkna med att man läser 100 gymnaiepoäng per månad.  Det innebär att du blir undersköterska efter cirka 15 månader. 

Tillsammans med din lärare gör du en individuell studieplan där du är med och bestämmer din studietakt. Det är möjligt att läsa både långsammare och snabbare. 

Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL är obligatoriskt i utbildningen. Varje APL-period är 4 veckor på heltid på arbetsplatsen.

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar

Ny kurser för att bli Undersköterska. Tidigare valde man inriktning för det område man vill arbeta. Med den nya utbildningen finns det inga inriktningar. Alla får kompetens att arbeta som Undersköterska inom Funktionshinder, Psykiatri, Sjukvård och Äldreomsorg. Detta börjar gälla i sommar.

Läs skolverkets infomationsblad om de nya utbildningarna till Vårdbiträde och Undersköterska.

Nuvarande kurser

Vårdbiträde – 800 poäng

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Hälsopedagogik  100 poäng
Medicin 1,  150 poäng
Psykiatri 1,  100 poäng
Psykologi 1,  50 poäng
Specialpedagogik 1,  100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1,  
200 poäng

Undersköterska – 1500 poäng

Gemensamma kurser
1100-poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Hälsopedagogik  100 poäng
Medicin 1,  150 poäng
Psykiatri 1,  100 poäng
Psykologi 1,  50 poäng
Specialpedagogik 1,  100 poäng
Vård och omsorgsarbete 1,  
200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2,  
150 poäng

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, 100poäng

Fördjupningskurser ska bli 400 poäng

Friskvård och hälsa, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng Hemsjukvård, 100 poäng
Kost, måltid och munhälsa,
100 poäng
Medicin 2, 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
100 poäng
Socialpedagogik, 100 poäng
Specialpedagogik 2, 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng
Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
Vårpedagogik och handledning, 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet,
200 poäng

Kursutbud och studieform kan vara variera i de olika kommunerna.

Läs mer om kurspaket och vad kurserna omfattar på
skolverkets hemsida:

Yrkespaket ►
Kurser ►

Studiemedel – CSN

Läs om studiemedel för KomVux på CSN:s hemsida ►

Arbetsförmedlingen

Läs om yrket vårdbiträde på arbetsförmedlingens hemsida ►

Läs om yrket undersköterska på arbetsförmedlingens hemsida ►