Bli USK

Du kan studera yrkespaket till vårdbiträde eller undersköterska – USK.

Hur blir man undersköterska och hur lång tid tar det att studera till undersköterska på komvux? Läs om vilka kurser du ska läsa för att bli undersköterska och hur mycket praktik som ingår i utbildningen.

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Läs mer ►►►

Undervisning av blivande undersköterskor på Karolinska sjukhuset

När du ska studera till undersköterska ska du välja en bra skola.
Vi kallar vår studieform för Flexibel Distans som gör det enklare att kombinera arbete med studier.
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studiemedel.
För heltidsstudier bruka man räkna med att man läser 100 gymnaiepoäng per månad.  Det innebär att du blir undersköterska efter cirka 15 månader. 

Tillsammans med din lärare gör du en individuell studieplan där du är med och bestämmer din studietakt. Det är möjligt att läsa både långsammare och snabbare. 

Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL är obligatoriskt i utbildningen. Varje APL-period är 4 veckor på heltid på arbetsplatsen.

Nyfiken och vill veta mer? Intresseanmälan mailar du till: USK@agilainstitutet.se Maila om du vill ha mer info ange vilken kommun du bor i.

Nya kurser för att bli Undersköterska. Tidigare valde man inriktning för det område man vill arbeta. Med den nya utbildningen finns det inga inriktningar. Alla får kompetens att arbeta som Undersköterska inom Funktionshinder, Psykiatri, Sjukvård och Äldreomsorg.

Vårdbiträde – 800 poäng

4 veckors APL (praktik) ingår


Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 1,
Psykiatri 1,  
Psykologi 1,  
Anatomi och fysiologi 1,
Gerontologi och geriatrik,
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1,
Social Omsorg 1,
Omvårdnad 1,
Hälso- och sjukvård 1,

  


Var bor du?

Avesta ►►
Falun ►►►
Linköping ►►►
Surahammar ►►►
Upplands Bro ►►►
Västerås ►►►

Undersköterska – 1500 poäng

8 veckors APL (praktik) ingår

Du läser först till Vårdbiträde och fortsätter sedan med dessa kurser som omfattar 700 poäng för att bli Undersköterska (USK).

Anatomi och fysiologi 2,
Omvårdnad 2,
Social omsorg 2, 
Hälso- och sjukvård 2,
Funktionsförmåga och
funktionsnedsättning 2,
Psykiatri 2,
Vård- och omsorg specialisering,
Samhällskunskap 1a1

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar

Kursutbud och studieform kan vara variera i de olika kommunerna.

Läs skolverkets infomationsblad om de nya utbildningarna till Vårdbiträde och Undersköterska.

Läs mer om kurspaket och vad kurserna omfattar på
skolverkets hemsida:

Yrkespaket ►
Kurser ►

Studiemedel – CSN

Läs om studiemedel för KomVux på CSN:s hemsida ►

Arbetsförmedlingen

Läs om yrket vårdbiträde på arbetsförmedlingens hemsida ►

Läs om yrket USK – undersköterska på
arbetsförmedlingens hemsida ►

Agila Institutet twittrar om nya rön från vård & omsorg.

Nyfiken och vill veta mer? Intresseanmälan mailar du till: USK@agilainstitutet.se Maila om du vill ha mer info ange vilken kommun du bor i.

Övningar för våra blivande undersköterskor på Nya Karolinska sjukhuset