Gymnasial komvux utbildning

  • Berättigar till studiemedel – CSN
  • Låna all kurslitteratur – riktiga böcker
  • Vi har specialiserat oss på att utbilda undersköterskor

Vilken kommun bor du i?

Vården och omsorgens behov

Agila Institutet VUX utbildar och kompetensutvecklar för vården och omsorgens behov. Du kan utbilda dig till undersköterska, där det är lätt att få arbetet i äldreomsorgen, hemtjänst och som personlig assistent.

Arbeta inom vården?

Är omtanke viktigt för dig? 

Har du erfarenhet från serviceyrken med fokus på kundens behov.?

Då kanske du ska arbeta med omsorg där du får en trygg anställning. Du kan utbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska.  Praktik på  arbetsplats ingår i utbildningen.  Vårdbiträde  är  första steget till att bli undersköterska.Du kan sedan läsa klart till undersköterska.

Vård- och omsorgscollege

Agila Institutet VUX är med i Vård- och omsorgscollege. När du studerar till undersköterska eller vårdbiträde inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Det är en utbildning som  formas efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

Läs mer om Vård- och omsorgscollege ►