Upplands-Bro

Bli undersköterska i Upplands-Bro – distansutbildning
Telefon:08 – 410 58 330 e-post: upplandsbro@agilainstitutet.se 
Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i Bro.

Hembygdsgården Klint

När du ska utbilda dig till undersköterska ska du välja en bra skola.

  • Agila Institutet VUX har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
  • Enklare att kombinera arbete med studier när du  läser distans i din egen takt. 
  • Drop-in tider när du vill träffa lärare för att få hjälp.
  • Samtliga vårdlärare har lärarexamen.
  • Du lånar alla kursböcker gratis.

Du kan ansöka direkt på Upplands-Bros  hemsida 

Skolan är en Komvux utbildning på uppdrag av Upplands-Bro kommun.
Förkunskapskrav i Upplands-Bro
Godkänd i svenska på grundskolenivå eller
svenska som andra språk

Läs mer om kurser och utbildningen till vårdbiträde och undersköterska ► ► ► 

Eleverna uppskattar skolan

I vårad genomförde Upplands.Bro kommun en enkät bland samtliga Kom-Vux elever.  Agila Institutet får fantastiska resultat som vi är stolta över.

  • 93 % anger att De kan rekommendera skolan
  • 83% anger att De  får den hjälp de behöver
  • 100 % anger att De behandlas bra av sina lärare 
  • 92% anger att De snabbt får besked efter inlämningsuppgifter och prov