Sundbyberg


Telefon:08 – 410 58 330 e-post: sundbyberg@agilainstitutet.se 

  • Enklare att kombinera arbete med studier när du  läser i din egen takt  och kommer på de lektioner som passar dig.
  • Drop-in tider om du vill träffa lärare för att få hjälp.
  • Samtliga lärare har lärarutbildning.
  • Du lånar riktiga kursböcker gratis.

Skolan är en Komvux utbildning på uppdrag av Sundbybergs stad.

Eleverna uppskattar skolan

I höstas genomförde Sundbybergs kommun en enkät bland samtliga Kom-Vux elever.  Agila Institutet får väldigt bra resultat som vi är stolta över.

  • 84 % anger att De kan rekommendera skolan
  • 89% anger att min lärare förklarar så att jag förstår
  • 95 % anger att De behandlas bra av sina lärare 
  • 83% anger att De snabbt får besked efter inlämningsuppgifter och prov  

Betyg

Betyg beställer du på vuxenutbildningen
Sundbyberg stad hemsida ►